Avís Legal
HOTELTERRAZA.COM és un domini delegat a l’empresa HOTEL TERRASSA, SA amb domicili a Roses, Avinguda de Rhode, 32, amb CIF A-17.122375 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el tomo 707, llibre 589, secció 3ª, foli 141, fulla 10.305, inscripció 1ª.

Pot contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon 972 256154 o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic info@hotelterraza.com